Program

VIII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee – Człowiek – Filozofia


Człowiek w Europie. "Przemyśleć Europę"
Ateny - Rzym - Jerozolima

 
Program 2017

ORGANIZATORZY:

- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)
- Katedra Mikrostruktur Społecznych ZWPNF KUL (Stalowa Wola)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Association des amis de la Philosophie Classique
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Starego Sącza
- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Niedziela – 30 lipca 2017

17.00 - Msza święta - Klasztor Klarysek (indywidualnie)
19.00 - Kolacja
20.00 - Wieczór zapoznawczy. Autoprezentacja uczestników
           prowadzenie – ks. dr Marcin Kokoszka (Opoka, Stary Sącz)

Poniedziałek – 31 lipca 2017

7.00 - Msza święta
8.00 - Śniadanie
8.30 - Z
wiedzanie Starego Sącza (Klasztor Sióstr Klarysek, źródełko św. Kingi, muzeum, Stawy)
         lub indywidualnie w
ycieczka lokalna - Miasteczko Galicyjskie i Skansen (Nowy Sącz)

13.00 - Obiad

15.00 - Otwarcie Seminarium – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
         - Słowo Gospodarzy Miejsca

 Edukacja. Filozofia i nauka 
 prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz - (KUL, Lublin)

Referaty:

           Filozofia a nauka. Aspekt historyczny
           - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

           Podstawowe funkcje uniwersytetu   
               - ks. dr Grzegorz Martyna (KUL, Stalowa Wola)

            Status retoryki jako dyscypliny uniwersyteckiej   
               - prof. Paweł Gondek (KUL, Lublin)

               Racjonalność a polska tradycja
           - dr Stanisław Majdański (KUL, Lublin)

  Dyskusja i przerwa kawowa

  Biografia i jej rola wychowania człowieka
 
dr hab. Ryszard Skrzyniarz (KUL, Lublin)

           Filozofia a nauki szczegółowe. Casus Kazimierza Kłósaka.
               - mgr Mikołaj Turyk (KUL, Lublin)

           Filozofia J. L. Mariona: realizm czy idealizm?
               - ks. mgr Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)

           Człowiek osobą zdolną do poznania i miłowania Boga.
           Stanowisko Z. J. Zdybickiej.
           - ks. mgr Artur Wójtowicz (KUL, Lublin, Australia)

 Konferencji towarzyszy sesja posterowa:

1. mgr Jan Gondek (KUL, Lublin) – „Georga Ritzera makdonaldyzacja społeczeństwa”
2. mgr Aneta Grabowska (KUL, Lublin) – „Kultura żywego słowa jako element retoryki”
3. mgr Aleksandra Kozłowska (KUL, Lublin) – „Zasada stosowności jako podstawa relacji komunikacyjnych”
4. mgr Marian Kryk (KUL, Lublin) – „Idea Uniwersytetu Lubelskiego w ujęciu o. Jacka Woronieckiego”
5. mgr Kaja Kudła (KUL, Lublin) – „Strategie wywierania wpływu językowego w pozyskiwaniu klientów”
6. lic. Magdalena Kunat (UMCS, Lublin) – „Wegetarianizm jako styl życia”
7. mgr Natalia Kunat (KUL, Lublin) – „O potrzebie edukacji filozoficznej”
8. mgr Konrad Lampart (KUL, Lublin) – „Moralność w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego”

Dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - Wieczór pieśni religijnej i patriotycznej

Wtorek – 01 sierpnia 2017

  7.00 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie

  9.00 - Ekonomia i życie społeczne
           prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)

Referaty:

            Polityka gospodarcza Polski ostatnich lat
            - prof. Jerzy Michałowski (KUL, Lublin)

            Polityka społeczna Polski - program za życiem
                - Sekr. Stanu MRPiPS mgr Krzysztof Michałkiewicz (min. RP, Warszawa)

            Euro jako zagrożenie dla integracji europejskiej
                - mgr Stefan Kawalec (b. min. finans. RP, Warszawa)

            Strefa euro – integracja czy dezintegracja?
            -
dr Henryk Siodmok (prezes Grupy Atlas, Łódź)

            Pęknięcia i nowe konstrukcje geopolityczne na Wschodzie Europy
            - prof. Włodzimierz Osadczy (dyr. OBWCU KUL, Lublin)

            Wsparcie dla rodzin w Polsce - systemowe podejście
            - mgr Marta Mordarska (dyr. Oddz. Małop. PFRON, Kraków)

  Dyskusja i przerwa kawowa

            ORDO Liberalizm - społeczno-rodzinna gospodarka rynkowa?
            - mgr inż. Jacek Silski (Wlkp.Zw.Pracodawców, Poznań)

            Uwagi o sprawiedliwości społecznej i jej zasięgu           
                - prof Krzysztof Wroczyński (KUL, Lublin; Warszawa)

            Myśl społeczno - polityczna KOR i KSS,
            między socjalizmem a chrześcijańską demokracją
            - mgr Dominik Bień (UG, Gdańsk)

Solidarność w globalnym świecie.Encykliki społeczne o solidarności
- mgr Paweł Siek (UM, Lublin)

Dyskusja

12.30 - Obiad

14.00 - Wycieczka w góry - Przełęcz Gromadzka – Eliaszówka

19.00 - Kolacja

 20.00 - Dyskusja panelowa "Pomyśl o Przyszłości"
prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)
i Bożena Damasiewicz (prezes fundacji "Pomyśl o Przyszłości", Nowy Sącz)

Uczestnicy: J. Michałowski, K. Michałkiewicz, S. Kawalec, H. Siodmok, J. Silski,
                     K. Gintrowska, B. Damasiewicz, J. Komurkiewicz, K. Wroczyński, C. Ritter

 Środa – 02 sierpnia 2017

 4.30 - Całodzienny wyjazd - DOLINA 5 STAWÓW - jedna grupa (łatwiejsza trasa)
                                          SŁOWACKI RAJ - grupa druga (trudniejsza trasa)

20.00 - Kolacja

21.00 - film dokum. "„Fatima. Orędzie wciąż aktualne”
- Krzysztof Stanios (Instytut Ks. Piotra Skargi, Kraków)

Czwartek – 03 sierpnia 2017

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie

9.00 - Kultura i sztuka
         prowadzenie - prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm; Ignatianum, Kraków)

Referaty:

          Problemy świata chrześcijańskiego w późnym średniowieczu
          i próby ich rozwiązania na Soborze w Konstancji (1414 - 1418)
         
- prof. Krzysztof Ożóg (UJ, Kraków)

          Idee zjednoczenia Europy w historii
          - prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)

          Benedykta XVI koncepcja wychowania Europy
          - prof. Marek Czachorowski (KPSW, Bydgoszcz; UKSW, Warszawa)

          Aksjologia Unii Europejskiej. Analiza filozoficzno-prawna
          na przykładzie obrazu człowieka w prawie
         
- dr Łukasz Pikuła (UJK, Kielce)

Dyskusja i przerwa kawowa

          Muzyka europejska w Ameryce Południowej
          - prof. Teresa Krasowska (A.Muz., Poznań; UMCS, Lublin)

          Problemat uniwersalizmu w poezji Wojciecha Wencla
          - prof. Dorota Heck (UWr, Wrocław)

          J. Ratzinger/ Benedykt XVI o kryzysie kultury europejskiej
          - mgr Krystyna Rojek (IPC, Paryż)

          "Matka miła, choćby biła"- wiedza o opiece i wychowaniu
          w poradnikach dla rodziców z lat 1918-1939
          - dr Agnieszka Małek (AWFiS, Gdańsk)

Dyskusja

12:30 - Obiad

14.00 - Wycieczki w góry - Góra Parkowa (dla aktywniejszych),
                                        Deptak w Krynicy – dla mniej aktywnych.


19.00 - Kolacja


 
         20.00 "Cóż po poecie w czasie marnym"
         
- mgr Wojciech Wencel (Gdańsk)

Piątek – 04 sierpnia 2017

7.00 - Msza św.
8.30 - Śniadanie

9.00 - Religia i moralność
       
prowadzenie - prof. Robert Ptaszek - (KUL,Lublin)

Referaty:

          Źródła cywilizacji europejskiej
             - dr Wojciech Daszkiewicz (KUL, Lublin)

         Święci patroni Europy
        
- mgr Cezary Ritter (SN "Personalizm", Lublin)

          Europa dwóch tradycji
           - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

          Typy relacji państwo-Kościół w kulturze europejskiej
           - prof. Krzysztof Wroczyński (KUL-Lublin, Warszawa)

 Dyskusja i przerwa kawowa

          Cnoty społeczne Europejczyka
        
- prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm - Ignatianum, Kraków)

          500 lat reformacji. Co o niej wiemy?
          - prof. Krzysztof Gładkowski (UWM, Olsztyn)

          Czy współczesnemu katolikowi Kościół jest jeszcze potrzebny do zbawienia?
          - prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)

          Sytuacja religijna w Islamskiej Republice Iranu
          - mgr Jakub Gajda (UŁ, Łódź)

          Sanktuaria maryjne na Ukrainie w 2017 r.
          - dr Jan Kurek (UWr, Wrocław)

          Miejskie przestrzenie sacrum
          - mgr Agnieszka Kaźmierczak (UG, Gdańsk) 

Dyskusja

12.30 - Obiad

14.00 - Wycieczki w góry - Młyńczyska (Droga Krzyżowa) – Modyń, powrót przez Łącko
           (zwiedzanie stanowiska archeologicznego na Wzgórzu Zyndrama w Maszkowicach)

19.00 - Kolacja


           20.00 Praca duszpasterska Księży Chrystusowców
                wśród Polonii Amerykańskiej

         
   - ks. mgr Andrzej Maślejak (USA, Chicago)

Sobota – 05 sierpnia 2017

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie

9.00 - Zdrowie - fizyczne i psychiczne
       
prowadzenie
- prof. Włodzimierz Dłubacz - (KUL, Lublin)

Referaty:

          Fenomen życia - różne aspekty
          - prof. Włodzimierz Dłubacz - (KUL, Lublin)

Zdrowie fizyczne i duchowe dzisiejszego człowieka
- ks. prof Alojzy Drożdż (UŚ, Katowice)

Psychologia racjonalna Mieczysława Alberta Krąpca
- mgr Krzysztof Niedziela (AIK, Kraków) 

Obiektywizacja godności i zdrowia
- lek. med. Artur Mnich (Instytut Karola Wojtyły-Fundacja Naukowa, Kraków)

Dyskusja i przerwa kawowa

System Ochrony Zdrowia na etapie zmian
w kontekscie starzejacego się społeczeństwa
- mgr Józefa Szczurek-Żelazko (Wiceminister Zdrowia, Warszawa)

System ratownictwa medycznego w małopolsce
- mgr Józef Gawron (Wicewojewoda Małopolski, Kraków)

Holistyczne spojrzenie na zdrowie człowieka
- prof. Andrzej Frydrychowski (UM, Gdańsk)

Quo vadis współczesna medycyno? - uwagi obserwatora
- mgr inż. Jerzy Zięba (Rzeszów)

Dyskusja

12.30 - Wręczenie certyfikatów

13.00 - Obiad

Zakończenie. 

 
Więcej informacji na temat rejestracji, zgłaszania tematów i uczestnictwa >>