Dialog jako otwarcie na prawdę

2021 - XI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee - Człowiek - Filozofia

Kategoria: Seminarium


Organizatorzy uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału

(dla słuchaczy WSTĘP WOLNY)


w XI Międzynarodowym Interdyscyplinarnym
Seminarium Naukowym
IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIA


Temat:
Dialog jako otwarcie na PRAWDĘ

które odbędzie się w dniach:
26 - 31 lipca 2021r

w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II
ul. Papieska 10 w Starym Sączu.

 

XI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee - Człowiek - Filozofia

 

Organizatorzy:
- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)
- Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz)

- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Association des Amis de la Philosophie Classique
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
- Fundacja “Pomyśl o Przyszłości”

- Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II

 

DIALOG JAKO OTWARCIE NA PRAWDĘ


Tematy poszczególnych dni (lipiec 2021)
26 - poniedziałek - Dialog w filozofii i nauce
27 - wtorek - Dialog w polityce i gospodarce
28 - środa - Dialog międzypokoleniowy i w rodzinie
29 - czwartek - Dialog międzykulturowy i dialog w sztuce
30 - piątek - Dialog w życiu społecznym i religijnym
31 - sobota - Komunikaty doktorantów - wręczanie certyfikatów

 

PROGRAM SEMINARIUM


XI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee – Człowiek – Filozofia


DIALOG JAKO OTWARCIE NA PRAWDĘ
 
 

Poniedziałek – 26 lipca 2021

13.00 -  Recepcja (Centrum OPOKA)
14.00 -  Obiad
15.00 - Otwarcie Seminarium
            Powitanie uczestników
                   - (ks. Paweł Broński, dyr. OPOKA; w-ce burmistrz Kazimierz Gizicki)

                  


            O istocie i sensie dialogu - słów kilka
                   - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

                   

Dialog w filozofii i nauce
prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)


Referaty:

          Dialog i filozofia
                 - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

          Uniwersytet Katolicki miejscem dialogu wiary (teologii) i rozumu (nauki).
          Koncepcja św. Jana Pawła II

                - ks. dr Grzegorz Martyna (WSHP, Sandomierz)

                  


         Czy woluntaryzm etyczny kreuje kulturę dialogu?
                - ks dr Andrzej Sołtys (PRz, Rzeszów)

                 

                   Dyskusja i przerwa kawowa

          Idee ochrony dziedzictwa przyrodniczego
          w kontekście zagrożeń fauny wschodniej Polski

                 - prof Grzegorz Grzywaczewski (FOŚiGW, Lublin)
          The truth, falsehood, dogma.
          Dilettante's view of the current state of science on the example of physics and not only         
          Prawda, fałsz, dogmat.
          Pogląd "dyletanta" na aktualny stan nauki na przykładzie fizyki i nie tylko.

                 - dr Marek Stefaniak (Universität zu Köln, Toronto)
          Jedna Rodzina Człowiecza i wielość ras ludzkich - dialog polityczny czy naukowy?

                 - ks. mgr Stanisław Pietrzak (WSD, Tarnów)

         Dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - Projekcja filmu dokumentalnego - Ich prawdziwe cele
             - Krzysztof Stanios (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, Kraków)

Wtorek – 27 lipca 2021

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie
9.00 - Dialog w polityce i gospodarce
          prowadzenie - prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)

Referaty:

           O wartościach w prawie pracy.
              
- prof. Anna Musiała (UAM, Poznań)

                              


         Dialog społeczny w gospodarce
               - mgr inż. Jacek Silski (prez. Wlkp. Zw. Pracod., Poznań; b. Przew. Woj. Rady Dialogu Społ.)

               


           Dylematy dotyczące decyzji budowy CPK
                - mgr Stefan Kawalec (b. min. finans. RP, Warszawa)

               


         Dialog na rynku pracy
               - mgr Andrzej Pruszkowski (dyr. Woj. U.P. w Lublinie; b. prezydent Lublina)
                         

 

Dialog na temat przyszłości Afganistanu
               - mgr Jakub Gajda (UŁ, Łódź)     

                   

 

               Dyskusja

        12.30 - Obiad

        14.00 - Wycieczka -
Muzeum Lachów, kościół parafialny
                                     i miejsce urodzenia św. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu

       
16.00 - Wolność gospodarcza w praktyce - dyskusja panelowa "Pomyśl o Przyszłości"
                         prowadzenie: Janusz Komurkiewicz (członek zarządu FAKRO)           

                         uczestnicy: R. Florek, S. Kawalec, J. Silski, A. Pruszkowski

18.00 - Kolacja

19.15 - Film - "Ordo Iuris - kto za nimi stoi ?"

20.00 - Rola prawa w dialogu społecznym: gwarancja ładu czy narzędzie rewolucji
              - mec. Jerzy Kwaśniewski (prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

                   

 

Środa – 28 lipca 2021

  7.00 - Msza św.
  7.30 - Śniadanie
  8.00 - Wycieczka
- Karpacka Troja w Trzcinicy
                          
14:00 - Obiad

15.00 -  Dialog międzypokoleniowy i w rodzinie
               prowadzenie - prof. Wojciech Daszkiewicz (KUL, Lublin)

Referaty:

Rodzina: społeczność naturalna czy konwencjonalna?
    - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

   
Nowe formy życia małżeńsko-rodzinnego
    - dr Bogdan Więckiewicz (UP, Kraków)

   
Roberta Spaemanna wychowanie do rzeczywistości
    - ks. prof. Józef Kożuchowski (UG, Gdańsk)

   
Dialog Kościoła z pokoleniem dorosłych katolików
    - ks. prof. Jan Bartoszek (WSD, Tarnów; dyr. RDN Małopolska, Tarnów)

   
Komunikacja międzypokoleniowa w firmach rodzinnych
    - dr Elżbieta Sternal (rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej, Przasnysz)

   
  

               Dyskusja

  

18.00 - Spotkanie z ks. dr Manfredem Deselaers'em
            (Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu)

19.00 - Kolacja

20.00 - "Warto rozmawiać" w Starym Sączu (kino Sokół - Stary Sącz)
             red. Jan Pospieszalski: Prawda - Krzyż - Wyzwolenie.
             - wystąpienie poprzedzone filmem (30min) - Ks. Blachnicki - świadectwo niepokornego

                 uczestnicy panelu:
                 dr Robert Derewenda (KUL, Lublin), prof. Włodzimierz F. Dłubacz (KUL, Lublin), prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)

                   

                   


Czwartek – 29 lipca 2021

  7.00 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie
  9.00 - Wycieczka
- zabytki drewniane, stare kościoły lub Jaworzyna Krynicka

13.30 - Obiad

15.00 - Dialog międzykulturowy i dialog w sztuce
            prowadzenie - prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)

Referaty:

          Grupy etniczne na Sądecczyźnie
             
- dr Robert Ślusarek (dyr Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu)

             
         
Dialog kulturowy i cywilizacyjny z perspektywy filozofii realistycznej
              - prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)

                  


          Między koegzystencją a konfliktem - oblicza cywilizacji
                 - prof. Wojciech Daszkiewicz (KUL, Lublin)

                 
          Artystyczny performans jako przestrzeń dialogu z Bogiem i ludźmi
                - dr Magdalena Owczarek (AM, Łódź)

                 

                  Dyskusja i przerwa kawowa

             

          Twórczość Przemysława Dakowicza, czyli prawda historyczna
          i dialog pokoleń w literaturze

                 - prof. Dorota Heck (UWr, Wrocław)

                 
          Dialog historii z literaturą na przykładzie powieści Pułaski
                 - prof. Wojciech Kudyba (UKSW, Warszawa)

                 

                 Dyskusja

             

        19.00 - Kolacja

        20.00 - Koncert - Tibi cantamus Domine. Recital Wioletty Liber.
                                    Kościół św. Elżbiety, Stary Sącz

 

                   

Piątek – 30 lipca 2021

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie
9.00 - Dialog w życiu społecznym i religijnym
          prowadzenie - prof. Paweł Skrzydlewski - (PWSZ, Chełm)

Referaty:

          Liberalne prawa naturalne i autokreacja moralna
                 - prof. Andrzej Bryk (UJ, Kraków)
                
          Między obrządkiem łacińskim i bizantyńskim.
          Przejawy dialogu religijnego w Polsce międzywojennej

              - prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)

                
            Dialog kościoła katolickiego z islamem. Aspekty filozoficzne
                - prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)

                  


                  Dyskusja i przerwa kawowa

          Kardynał Stefan Wyszyński - człowiek dialogu
                 - o. prof. Paweł Mazanka (UKSW, Warszawa)

                 
          Oecuménisme - dialogue au sein du christianisme

          Ekumenizm - dialog w ramach chrześcijaństwa
                 - ks. mgr Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)

                 
          Ekonomia daru, jako metoda Franciszka w dialogu z dzisiejszym światem
                 - prof. Krzysztof Gładkowski (UWM, Olsztyn)

                 

        Dyskusja

     

  12.30 - Obiad

          13.00 - Wycieczka - Góra Zyndrama
                              - w roli przewodnika dr Robert Ślusarek (dyr Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu)
          17.00 - Spotkanie z przewodniczącym Rady Programowej Forum Ekonomicznego
                      Zygmuntem Berdychowskim - inspiratorem i organizatorem dialogu

             
          19.00 - Kolacja

          20.00 - Absurdy w prawie i polityce
                               - prof. Przemysław Czarnek (KUL, Lublin; Min.EiN, Warszawa)

                     Rozmowy o nauczaniu i wychowaniu
                    
     - spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki,
                           prof. Przemysławem Czarnkiem

                   


                  

Sobota – 31 lipca 2021

7.00 - Msza św. (na Ołtarzu Papieskim)
8.00 - Śniadanie
9.00   Komunikaty doktorantów
            prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

               
 

                  O potrzebie edukacji klasycznej
                             - mgr Paulina Subocz-Białek (
UWr, Wrocław)
                  Dialog jako wychowanie do cnoty
                         - mgr Bruno Sadok (KUL, Lublin, Ukraina)

                          
                  Vendetta w prawie europejskim ?
                             - mgr D. Daczkowski (Lex-Principium, Biała Podlaska)
                        Interdisciplinarity as a dialogue platform for philosophy and media sciences
                             - mgr Agata Paszek (UPJP II, Kraków) i mgr Barbara Sitko (UP JP II, Kraków)

                            

                       Dyskusja i przerwa kawowa

                  La conception de l’homme chez Platon comme une tentative de "surmonter" le pessimisme anthropologique
                  Platona koncepcja człowieka jako próba „przezwyciężenia” pesymizmu antropologicznego

                            - mgr R. Sykała (IPC, Paryż)

                           
                       Wspólna droga do Światła Jana Pawła II. Dialog kultur i religii.
                           - mgr Klaudia Jeznach (UHP, Czestochowa)
                       O. Jacek Woroniecki OP - nie tylko etyk
                           - mgr Marian Kryk (KUL, Lublin)

                          

       12:00 - Wręczanie certyfikatów i zakończenie Seminarium

                     

       13:00 - Obiad


 

* Organizator zastrzega sobie możliowść zmian w programie

 

 

Autor: seminarium