Wolność - Przemoc - Bezpieczeństwo

2022r - XII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee - Człowiek - Filozofia

Kategoria: Seminarium


Organizatorzy:

- Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL (Lublin)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Association des Amis de la Philosophie Classique

- Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz)
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
- Fundacja “Pomyśl o Przyszłości” - FAKRO

uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
(w tym wygłoszenia referatów i komunikatów)


w XII Międzynarodowym Interdyscyplinarnym
Seminarium Naukowym

IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIA

pod patronatem
Ministra Edukacji i Nauki
Profesora Przemysława Czarnka


Temat:
Wolność-Przemoc-Bezpieczeństwo

 

Jak te idee przejawiają się w poszczególnych dziedzinach kultury?

- w filozofii i nauce - 1 sierpnia;
- w polityce i gospodarce - 2 sierpnia;
- w kulturze i sztuce - 3 sierpnia;
- spływ Dunajcem (całodzienny wyjazd) - 4 sierpnia
      - Warto Rozmawiać w Starym Sączu (godz 20.00 kino Sokół)
- w życiu społecznym i religii - 5 sierpnia;
- komunikaty doktorantów - 6 sierpnia

które odbędzie się w dniach:
1 - 6 sierpnia 2022r

w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II
ul. Papieska 10 w Starym Sączu.

Kontakt: 509740777 - (Bogdan Jamiński)


dla uczestników dochodzących na referaty - WSTĘP WOLNY

 

 

PROGRAM SEMINARIUM


XII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee – Człowiek – Filozofia


Wolność - Przemoc - Bezpieczeństwo
 
 

Poniedziałek – 1 sierpnia 2022

13.00 - Obiad
14.00 - Recepcja (Centrum OPOKA)

15.00- Powitanie uczestników
              - (ks. Paweł Broński, dyr. OPOKA; vice-burmistrz Kazimierz Gizicki)

   Otwarcie Seminarium           
    Idee przewodnie Seminarium: Wolność - przemoc - bezpieczeństwo
    - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

- w filozofii i nauce
prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

Referaty:

Klasyczna koncepcja wolności
- prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

Prawda wyzwalająca. Zmiany w polskiej edukacji.

- szef gabinetu MEN Radosław Brzózka (MEN, Warszawa)
Autonomia uniwersytetu gwarantem bezinteresownego poszukiwania prawdy
w/g św. Jana Pawła II

- ks. dr Grzegorz Martyna (WSHP, Sandomierz) 

Dyskusja i przerwa kawowa

Przemoc skutkiem deformacji ludzkiej wolności
- ks. dr Andrzej Sołtys (PR, Rzeszów)
Nauka polska przed i po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
- prof. Krzysztof Gładkowski (UWM, Olsztyn)
Sens filosemityzmu i antysemityzmu w świetle pochodzenia kapłańskiego rodu w Izraelu
- Ks. mgr Stanisław Pietrzak (WSD, Tarnów)

Dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - Projekcja filmu dokumentalnego - "Wszystkie maski Kremla" ( czas emisji 67 min.)
             - Krzysztof Stanios (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, Kraków)
             - komentarz -
prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
 

Wtorek – 2 sierpnia 2022

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie
9.00 - w polityce i gospodarce
          prowadzenie - prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)

Referaty:

Rosja - państwo cywilizacji turańskiej
- prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
UE we współczesnych procesach bezpieczeństwa
- prof. Wojciech Gizicki (KUL, Lublin)
Liberalna demokracja, oligarchizacja a tzw. populizm w Unii Europejskiej
- prof. Andrzej Bryk (UJ, Kraków)    
Ukraińskie scenariusze gospodarcze
i ich konsekwencje dla Polski

- mgr Stefan Kawalec (b. min. finans. RP, Warszawa)
 

Dyskusja i przerwa kawowa

Problem zrównoważonego rozwoju
- dr Aldona Ciborowska (Izabelin)
Wolność badań nad pracą ludzką
- prof. Anna Musiała (UAM, Poznań)   
Publiczne Służby Zatrudnienia wobec pandemii - woj. lubelskie
- mgr Andrzej Pruszkowski (Dyr. Woj. U.P. w Lublinie, b. prezydent Lublina)
Gospodarka, a wojna na Ukrainie
- mgr inż. Jacek Silski (prez. Wlkp. Zw. Pracod., Poznań, V-ce. Przew. Woj. Rady Dialogu Społ.) 

Dyskusja

12.30 - Obiad

13.30 - Wycieczka z przewodnikiem -
Początki światowego przemysłu petrochemicznego
                       Muzeum regionalne im. Ignacego Łukasiewicza
                       Skansen Przemysłu Naftowego "MAGDALENA"


18.00 - Kolacja

20.00 - Projekcja filmu dokumentalnego - "Polska Norwida"
             - reżyser Jarosław Mańka (UJ i Muzeum Historii Polski, Kraków)

Środa – 3 sierpnia 2022

  7.00 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie
  9.00 - Wycieczka -
Góra Zyndrama (epoka żelaza)
         
- Oprowadza - prof. Marcin Przybyła (UJ, Kraków) 
                      
14.00 - Obiad

16.00 -  - w kulturze i sztuce
               prowadzenie - 
prof. Wojciech Gizicki (KUL, Lublin)

Referaty:

Czy z <homo deus> jest bezpiecznie?
- prof. Marek Czachorowski (KUL, Lublin)
Rola przemocy w procesie historycznoliterackim drugiej połowy XX wieku w Polsce
- prof. Dorota Heck (UWr, Wrocław)
O tajemniczym wietrze, spętaniu i przemierzaniu dróg, czyli ludzkie uwikłania w artystycznych metaforach
- dr Magdalena Owczarek (AM, Łódź)
Problem tragiczności ludzkiej egzystencji w ujęciu Sørena Kierkegaarda
- mgr Renata Sykała (IPC, Paryż)

Dyskusja i przerwa kawowa

   - w stosunkach międzynarodowych
    prowadzenie - 
prof. Wojciech Gizicki (KUL, Lublin)

Ochrona wewnętrznej granicy RP na przykładzie działań Placówki SG w Zakopanem.
- mgr kapitan SG Paweł Wolak (Placówka Straży Granicznej, Zakopane)
Pakistan wobec wojny na Ukrainie. Miedzy Rosja a USA
- prof. Aleksander Głogowski (UJ, Kraków)
Migracje z Afganistanu do Unii Europejskiej - droga do wolności, bezpieczeństwo, biznes

- dr Jakub Gajda (UŁ, Łódź) 

Dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - Kryzys Kościoła w Niemczech jako kluczowy przejaw kryzysu kultury chrześcijańskiej
           - ks. prof. Dariusz Oko (UPJP2, Kraków)
         

Czwartek – 4 sierpnia 2022

  7.00 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie
  9.00 - Wycieczka
- Spływ Dunajcem (tratwy, pontony, kajaki)
            - autobus bezpłatnie, bilety u flisaków tutaj https://flisacy.pl/bilety


16.00 - Obiad

17.00 - Seminarium doktoranckie - Paryż
            - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)


18.30 - Kolacja

        20.00 - Warto Rozmawiać w Starym Sączu (kino Sokół)
                    Wolność - Przemoc - Bezpieczeństwo
                    - prowadzący - red. Jan Pospieszalski

 

Piątek – 5 sierpnia 2022

  7.00 - Msza św.
  8.30 - Śniadanie
  9.00 - w życiu społecznym i religijnym
            prowadzenie -
prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin - IBE, Warszawa)

Referaty:

W obronie wiary i wolności. Polska u progu Konfederacji Barskiej
- prof. Wojciech Kudyba (UKSW, Warszawa)
Wolność a grzech.
- prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
Miłość jako zagrożenie wolności i bezpieczeństwa. Kilka uwag o psychicznej przemocy w sektach
- prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin - IBE, Warszawa)
Toksykologia mediów
- prof. Ryszard Stocki (UPJP2, Kraków)

Dyskusja i przerwa kawowa

Wolność religijna we Francji
- Ks. mgr Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)
Czym jest ludzka wolność? - ujęcie chrześcijańskie
- mgr Zbigniew Szczębara (IPC, Paryż)
Ks. Franciszek Blachnicki wychowawcą wolnych ludzi
- dr Robert Derewenda (IPN, KUL, Lublin)   

Dyskusja

12.00 - Obiad

12.30 - Wycieczka - wyjście w góry - Cyrla

18.00 - Film "Rok 1984. Totalitaryzm 2.0"


19.30 - Kolacja

20.00 - Okultyzm na TikToku i YouTube. Co oglądają nasze dzieci?
            Nowe media, nowe zagrożenia duchowe

               - mgr Robert Tekieli (Warszawa)

Sobota – 6 sierpnia 2022

  7.00 - Msza św. na Ołtarzu Papieskim
  8.00 - Śniadanie
  9.00   Komunikaty doktorantów
              prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

 

Kultura wolności w ujęciu o. J. Woronieckiego
- mgr Marian Kryk (KUL, Lublin)
Filozoficzne podstawy konstytucjonalizmu w/g Rosminiego
- dr Tomasz Mitraszewski (KUL, Lublin)
Jaka jest cena wolności? Cywilizacyjny wybór Ukrainy
- mgr Bruno Sadok (KUL, Lublin, Ukraina)
Dyskursy quasi-religijne w Internecie
- mgr Justyna Szajnowska-Borkowska (UJK, Waksmund)
Osoba ludzka w drodze ku pełni człowieczeństwa w myśli Edyty Stein.
- mgr Eliza Rękoś (Poznań)
 

12:00 - Wręczanie certyfikatów i zakończenie Seminarium

13:00 - Obiad

 

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

 

Autor: seminarium