Program

V Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe:
Idee – Człowiek – Filozofia

  Program

ORGANIZATORZY:

Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin)

Przy współpracy:
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Instytut Kulturoznawstwa WSG (Bydgoszcz)
- Wydział Teologiczny UMK (Toruń)
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

 

Wtorek – 5 sierpnia 2014r

od 15.00 – 18.00 – Rejestracja uczestników – Centrum OPOKA
18.00 – Kolacja
19.00 –
Wieczór zapoznawczy. Autoprezentacja uczestników.
              Prowadzenie - ks. dr M. Kokoszka (Opoka, Stary Sącz)

 
Środa – 6 sierpnia 2014r

7.30 – Msza święta
8.00
– Śniadanie
8.45 – Otwarcie Seminarium – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
         -- Słowo Gospodarzy Miejsca
9.00 –
Polityka i gospodarka – forum dyskusyjne
           
Prowadzący: prof. Ryszard Maciołek (Rektor WSG, Bydgoszcz)

Referaty:
- Problematyka narodowa w dziełach Karola Wojtyły/Jana Pawła II
           prof. Krzysztof Dybciak (UKSW – Warszawa)
- Miejsce Kościoła w polskim życiu państwowym wczoraj a dziś
          
prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
- Prawo i polityka w cywilizacji łacińskiej
           dr hab. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)

-
Życie bez głowy – elity III Rzeczpospolitej
           Jan Polkowski (b. rzecznik rządu RP, pisarz)
- Czy Polska może awansować w światowej lidze gospodarczej ?
         mgr inż. J. Silski (Wlkp.Zw.Pracodawców, Poznań)

Dyskusja i przerwa kawowa

-
Polityka polska
          
Andrzej Pruszkowski (b. prezydent Lublina)
-
Od demokracji do postdemokracji
          
ks. prof. Janusz Szulist (UMK, Toruń)
- Historyczny i wspólczesny problem sprawiedliwości społecznej
           dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL, Lublin)
- Dialektyka a polityka. Dyskurs publiczny
          
dr Paweł Gondek (KUL, Lublin)
- Całkowita naiwność czy gwarancja bezpieczeństwa? Współczesne relacje Polski i USA.
           dr W. Gizicki (KUL, Lublin)


Dyskusja

12.30 – Obiad

13.15 Zwiedzanie Starego Sącza (Klasztor Sióstr Klarysek, źródełko św. Kingi, muzeum)
              
wycieczki indywidualne.

19.00
Kolacja
20.00 –
"Mały zesłaniec jakim siebie pamiętam pobudza wciąż do refleksji"
              
Spotkanie z drem Stanisławem Majdańskim (KUL, Lublin)


Czwartek – 7 sierpnia 2014r

  7.00 – Msza św.
  8.00 – Śniadanie
  8.30 – Wycieczki w góry
              Piwniczna, Kosarzyska, Sucha Dolina, Bacówka, Rogacz.
14.00 – Obiad

15.00 Kultura posthumanistyczna? forum dyskusyjne
            
  Prowadzący: prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

Referaty:

- Historyczne dziedzictwo humanizmu a posthumanizm
         
prof. Marek Chamot (WSG, Bydgoszcz)
- Humanizm i posthumanizm
          
prof. Henryk Kiereś (KUL, Lublin)
- Uniwersytet personalistyczny - anachroniczna utopia czy szansa na przyszłość?
           prof Dorota Heck (UW, Wrocław)
-
O kulturze, nauce i religii – śladami moich mistrzów lubelskich
          
dr Stanisław Majdański (KUL, Lublin)
-
„Nowa antropologia"
          
prof. Krzysztof Gładkowski (UWM, Olsztyn)

Dyskusja i przerwa kawowa

-
Ideologia gender a kultura chrześcijańska
          
prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)
- Profanacja w sztuce
           prof. Czesław Dźwigaj (ASP Kraków)

- Śmieć w środowisku językowym - wulgaryzm we współczesnej kulturze
           prof. Wojciech Kudyba (UKSW, Warszawa)
- Tabu w kulturze
           dr Wojciech Daszkiewicz (KUL, Lublin)
- Motywy sakralne we współczesnej grafice artystyczno-warsztatowej
   między tradycjonalizmem a dziedzictwem neoawangardy i postmodernizmu
         
dr Marta Ipczyńska-Budziak (WSG, Bydgoszcz)
- Komunikacja międzykulturowa
        Anna Lassończyk (Diplom Kulturwirtin) (Universitaet Passau
, Niemcy)

 Dyskusja

19.00 - Kolacja
20.00 -
Dyskusja panelowa: Prawo - moralność - sumienie.
              Wprowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)


Piątek – 8 sierpnia 2014r

  7.00 – Msza św.
  8.00 – Śniadanie
  8.30 – Wycieczki

14.00 – Obiad
15.00
Życie społeczne, rodzina, bezpieczeństwo forum dyskusyjne
            
  Prowadzący: prof. Marek Chamot (WSG, Bydgoszcz)

Referaty:

-
Spór o obowiązki wobec rodziców
          
dr Marek Czachorowski (KUL, Lublin)
- Bolszewicka rewolucja seksualna i model rodziny w Związku Sowieckim
          
dr Mirosław Szumiło (UMCS, Lublin)
- Odpowiedzialność laikatu za życie społeczne
           mgr Tomasz Nakielski (Civitas Christiana, Warszawa)
- Bezpieczeństwo kulturowe – kontekst moralny
           dr Beata Kosiba (UWM, Olsztyn)


Dyskusja i przerwa kawowa

- Specyfika pracy dziennikarza w świetle nauczania papieża Franciszka.
   Na kanwie 50 rocznicy dekretu soborowego „Inter mirifica”.
           ks. dr Robert Nęcek (UP JPII, Kraków)

- Ikonografia św. Kingi - zarys problemu
           dr Piotr Stefaniak ( Kraków)
- Kulturotwórcza rola Zakonu Sióstr Norbertanek w Imbramowicach
           dr Beata Skrzydlewska (KUL, Lublin)
-
Od moralności do świętości
          
dr Kazimierz Krajewski (KUL, Lublin)
- Realnie płaczące ikony
          
dr Jan Kurek (UW, Wrocław)Dyskusja

18.45 – Kolacja
20
.00 – Tomasz Ritterkoncert fortepianowy ku czci św. Jana Pawła II - ODWOŁANY ze wzgl. zdrowotnych
               (w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu)


Sobota – 9 sierpnia 2014r

  7.30Msza św.
  8.30 – Śniadanie
 
9.00 – Świętość w życiu prywatnym i publicznym – forum dyskusyjne
               Prowadzenie: dr Kazimierz Krajewski (KUL, Lublin)

Referaty:
- Św. Jan Paweł II promotor praw człowieka, zwłaszcza prawa do życia
         
abp. Zygmunt Zimowski (przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Watykan)
-
Patriotyzm św. Jana Pawła II
          
s. prof. Zofia Józefa Zdybicka (KUL, Lublin)
- Les voies de la sainteté chrétienne, mystique Trinitaire et mystique de l'Inde. Convergence ou divergence?
          
prof. Yves Floucat (Université de Toulouse, Francja)

Dyskusja i przerwa kawowa

- Kategoria świętości w filozofii
           prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
- Świętość w życiu publicznym
           mgr Cezary Ritter (KUL, Lublin)

Dyskusja

13.00 – Obiad

13.00 – Wycieczka w góry
               Pieniny, Trzy Korony, ew. Wąwóz Homole, ew. Krynica, Góra Parkowa
, Zamek Stara Lubownia

19.30 Kolacja
20.00 Podsumowanie i wręczenie certyfikatów uczestnictwa 
              prof. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

20.30 – Ognisko. Pieśni biesiadne. Lokalna poezja ludowa.


Niedziela – 10 sierpnia 2014r

8.00 - Śniadanie
8.30 - Komunikaty:
           Prowadzący: Ks. Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)
            - o. mgr Mariusz Bigiel (SJ, Lublin)
            - mgr Sylwia Szyc (UMCS, Lublin)
            - mgr Anna Ciechanowska (WSG, Bydgoszcz)
            - mgr Mikołaj Turyk (Civitas Christiana, Lublin)
            - mgr Adam Orlik (UMCS, Lublin)    
            - mgr Agnieszka Kaźmierczak UMCS, Lublin)
            - mgr Iwona Walczak (IPC, Paryż)  
            - ks. mgr Grzegorz Martyna (KUL, Lublin)

Dyskusja

11.00 - Eucharystia (na Ołtarzu Papieskim) - Bp Bobowski
    
12.00 -
Zakończenie Seminarium