Bóg - Człowiek - Świat

2023r - XIII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee - Człowiek - Filozofia

Kategoria: Seminarium


Organizatorzy:

- Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL (Lublin)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Association des Amis de la Philosophie Classique

- Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz)
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
- Fundacja “Pomyśl o Przyszłości” - FAKRO

uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
(w tym wygłoszenia referatów i komunikatów)

Rejestracja rozpocznie się w kwietniu 2023r

Autor: seminarium