Człowiek w świecie -
odkrywanie i przekraczanie granic

2019r - Jubileuszowe
X Międzynarodowe Interdyscyplinarne
Seminarium Naukowe
Idee - Człowiek - Filozofia

15.07.2019, Kategoria: Seminarium


Zaproszenie - rok 2019

Formularz rejestracji na Seminarium >> TUTAJ >>

Organizatorzy:

- Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL (Lublin)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Association des Amis de la Philosophie Classique

- Teologická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku v Spišskej Kapitule
- Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz)
-
Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
(w tym wygłoszenia referatów i komunikatów) w JUBILEUSZOWYM


X Międzynarodowym Interdyscyplinarnym
Seminarium Naukowym
IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIA


Temat: Człowiek w świecie - odkrywanie i przekraczanie granic

które odbędzie się w dniach:

14 - 20 lipca 2019r

w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II
ul. Papieska 10 w Starym Sączu.


Program seminarium

Niedziela - 14 lipca 2019

15.00 - Recepcja (Centrum OPOKA)
18:00 - Kolacja
19:30 -  Koncert - CAPELLA CRACOVIENSIS - Jan Tomasz Adamus (dyrygent)
            (kościół św. Elżbiety)
                                                        
Poniedziałek - 15 lipca 2019

  7:30 - Msza święta
  8:00 - Śniadanie
  9:00 - Zwiedzanie Starego Sącza (muzeum) - mgr Wiesław Warcholak
13.00 - Obiad
15.00 - Otwarcie Seminarium – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
         - Słowo Gospodarzy Miejsca (ks. mgr Mariusz Żaba, dyr. OPOKA; mgr Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza)

Granice w poznaniu - w filozofii i nauce.
prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

Referaty:

Wprowadzenie: o pojęciu granic w życiu ludzkim
- prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
In the age of the microbiome, what is the human organism?
- prof. John Huss (Akron, Ohio USA)
Naukowa niepewność i ludzkie działanie - w stronę alternatywnej apologetyki   
- dr Grzegorz Malinowski (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
Odpowiedzialność uczonego: moralna i prawna
- dr Marek Stefaniak (Universität zu Köln, Toronto)

dyskusja i przerwa kawowa

Idea uniwersytetu katolickiego w czasach ponowoczesnych
- ks. dr Grzegorz Martyna (WSHP, Sandomierz)
Granice filozofii i teologii
- Ks. mgr Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)
Metafizyczny sarmatyzm, czyli fenomen lubelskiego tomizmu z akcentem na metafizykę jako  teorię transcendowania
- dr Stanisław Majdański (KUL, Lublin)

Dyskusja

19.00 - Kolacja
20.00 - "Rewolucja totalnej wolności" projekcja filmu dokumentalnego
          
- Krzysztof Stanios (SKCh im.ks.Piotra Skargi, Kraków) (64 min.)
             Po projekcji spotkanie z reżyserem filmu Jarosławem Mańką

Wtorek - 16 lipca 2019

 7.30 - Msza św.
 8.00 - Śniadanie
 9:00 - Granice w działaniu i postępowaniu. Gospodarka i Polityka cz. I.
          prowadzenie - prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)

Referaty:
          Liberalne prawa naturalne i autokreacja moralna
          - prof. Andrzej Bryk (UJ, Kraków)
         
Granice prawa stanowionego w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu  
          - prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)
          Między godnością a wolnością człowieka: prawne granice medycznego wspomagania prokreacji
         
- dr Małgorzata Gałązka (KUL, Lublin)
          Związki polityki, moralności i ekonomii. Koncepcje torysowskich tradycjonalistów
         
- dr Przemysław Piotrowski (UWM, Olsztyn)
          Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła
         
- prof. Anna Musiała (UAM, Poznań)

          dyskusja i przerwa kawowa

Problem granic moralnych w polityce. Rozważania na przykładzie nacjonalizmu polskiego, niemieckiego i ukraińskiego
- prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
Pax Americana i Pax Iranica - granice napięcia ideologicznego i politycznego na Bliskim Wschodzie
- mgr Jakub Gajda (UŁ, Łódź)
Sytuacja gospodarcza Polski w roku wyborczym
- prof. Jerzy Michałowski (KUL, Lublin)
O roli i charakterze prawnym kodeksów postępowania w polityce i biznesie
- dr Robert Tabaszewski (KUL, Lublin)

 dyskusja

13:00 - Obiad

15:00 - Sesja popołudniowa - Gospodarka i Polityka cz. II.
           prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski (KUL, Lublin)

Referaty:

Chiny kontra reszta świata – kolejna odsłona
- prof. Jerzy Michałowski (KUL, Lublin)
Efekt przewagi kapitału i korzyści w globalnej konkurencji
- prezes Ryszard Florek (FAKRO, Nowy Sącz)
- dyr. mgr Katarzyna Tomoń (FAKRO, Nowy Sącz)

Czego uczą nas niepowodzenia gospodarcze II RP ?
- mgr Stefan Kawalec (b. min. finans. RP, Warszawa)
XXX lat Polskiej przedsiębiorczości
- mgr inż. Jacek Silski (Wlkp.Zw.Pracodawców, Poznań)

Dyskusja

19.00 - Kolacja
20.00 - Historia naukowego poszukiwania Adama
          
- Ks. mgr Stanisław Pietrzak (WSD, Tarnów)

Środa - 17 lipca 2019

05.30 - Śniadanie
06.00 - Wyjazd na Słowację

11.00 - Konferencja w Spiskiej Kapitule
   Ústav Sakrálneho Umenia Teologická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku
   v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

Panel dyskusyjny:
Granice ludzkiej aktywności?

prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz - (KUL, Lublin) i ks. prof. Amantius Akimjak (KUR, Ružomberk)

Paneliści:

prof. Włodzimierz Dłubacz
ks. prof. Amantius Akimjak
prof. Paweł Skrzydlewski
ks. prof. Jozef Bieľak
prof. Marek Czachorowski
ks. doc. Peter Majda
prof. Jerzy Michałowski
ks. Dr Jozef Holubčík
dr Stanisław Majdański
ks. Dr. Jozef Dronzek
ks. Dr. Martin Taraj
mgr Krystyna Rojek

13.00 - Obiad
14.00 - Zwiedzanie Spiskiej Kapituły
15.00 - Wyjazd i zwiedzanie Levoczy (zamek, ratusz)
19:00 - Stary Sącz - kolacja

Czwartek - 18 lipca 2019

  7.30 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie
  9.00 - Zwiedzanie wzgórza Zyndrama - (epoka żelaza) lub zamku Niedzica
14.00 - Obiad
15.00 - Granice w kulturze i sztuce?
           prowadzenie - prof. Robert Ptaszek - (KUL, Lublin)

Referaty:

Obraz kultury we współczesnej wolnej Polsce
- ks. prof. Jan Bartoszek (UNS, Tarnów)
Kultura w stosunkach polsko-niemieckich na przykładzie doktora h. c. UWM w Olsztynie - Oskar Gottlieb Blarr
- prof. Krzysztof Gładkowski (UWM, Olsztyn)
Transhumanizm - co to takiego?
- ks. prof. Józef Kożuchowski (WSD, Elbląg)
Granice człowieczeństwa - stanowisko Clive S. Lewisa
- prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)

dyskusja i przerwa kawowa
pokaz magicznych sztuczek - Szymon Warcholak (Stary Sącz)

Starość na granicy pomiędzy dobrem i złem
- prof. Marek Czachorowski (KPSW, Bydgoszcz)
Poezja jako zapis doświadczenia granicznego
- prof. Wojciech Kudyba (UKSW, Warszawa)
Between literary fiction and historical truth: discussing autobiographical prose by Janusz Krasiński
- prof. Dorota Heck (UWr, Wrocław)
Różewicz and Philosophy
- prof.Joanna Huss (Kent University, Ohio USA)
Vide et crede. "Ołtarz wniebowzięcia rodziny" Stanisława Majewskiego
- dr Jan Kurek (UWr, Wrocław)
Idea Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki
- mgr Kamil Sulej (Civitas Christiana, Warszawa)

dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - Najmniejsze państwo świata
           -
abp Juliusz Janusz (Papieski Uniwersytet Laterański, Watykan)
             nuncjusz apostolski (Chiny, Rwanda, Mozambik, Węgry, Słowenia)

Piątek - 19 lipca 2019

  7.30 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie

  9.00 - Granice prawa i moralności
            prowadzenie - prof. K. Gładkowski (UWM, Olsztyn)

Komunikaty:

Funkcjonowanie ramy opiekuńczego rodzica w dyskursie politycznym w ujęciu G. Lakoffa
- mgr Martyna Bieniek (KUL, Lublin)
Prawda o Holokauście a poprawność polityczna XXI w.
- mgr Marlena Bodo (UJ, Kraków)
Ewolucja i aktualność teorii wojny sprawiedliwej
- mgr Nadia Gubernat (UJ, Kraków)
Granice wymiaru kary - rozważania na gruncie prawa karnego
- mgr Jan Kozaczek (UR, Rzeszów)
Transgresje epistemologiczne Sławomira Mrożka
- mgr Sara Kurowska (UŁ, Łódź)
Prawne i etyczne ujęcie eutanazji
- mgr Patrycja Mencel (UW, Wrocław)
Orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych a ochrona dziecka przed uczestnictwem w konflikcie zbrojnym
- mgr Agata Tarnacka (UJ, Kraków)
Zagadnienia bioetyczne w dyskursie medialnym-analiza językowa tekstów informacyjnych
- mgr Justyna Szajnowska-Borkowska (UJK, Kielce)

dyskusja i przerwa kawowa

Mowa nienawiści jako współczesne zjawisko społeczno-kulturowe. Analiza prawnokarna
- mgr Katarzyna Mróz (U.Łazarskiego, Warszawa)
Klauzaula sumienia w zawodzie lekarza - aspekty prawne i moralne
- mgr Aleksandra Polak-Kruszyk (UW, Wrocław)
Granice imperialnej pychy - dlaczego Zachód przegrywa wojnę z Islamem?
- mgr Piotr Radzik (UJ, Kraków)
Granice demokracji konstytucyjnej
- mgr Rafał Smoleń (UW, Warszawa)
Uniwersalny człowiek chrześcijańskiego średniowiecza
- mgr Iryna Syzonenko (KUL, Lublin)
Cele edukacji w państwach Unii Europejskiej – aspekty prawne
- mgr Agata Tarnacka (UJ, Kraków)
Czyn ludzki a przekraczanie granic moralnych
- lic. Monika Tomiło (UAM, Poznań)
Czy nazwy stacji i przystanków kolejowych tolerują granice? Onomastyczna analiza
- mgr Artur Konrad Żołądź (UR, Rzeszów)
Powstanie Nika jako przykład politycznego przewrotu
- Maciej Gdaniec (UG, Gdańsk)

dyskusja

13.00 - Obiad
14.00 - wyjście w góry na Eliaszówkę
19.00 - Kolacja
20.00 - Granice, normy w wychowaniu
           spotkanie z państwem profesorami Janiną Milewską-Dudą i Janem Dudą

Sobota - 20 lipca 2019

  7.30 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie

  8.30 - Granice w filozofii i humanistyce
            prowadzenie - prof. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

Komunikaty:

Groteska: granice sztuki - granice poznania
- mgr Katarzyna Strużyńska (KUL, Lublin)
Czy nie-możliwe nie istnieje? Granice możliwości ludzkich
- mgr Roksana Cierzyńska (UP, Tychy)
Granice natury i jej przekraczanie w filozofii stoickiej
- Bartłomiej Dudek (UJ, Kraków)
Teoria transcendencji człowieka i jej źródła w myśli Arystotelesa
- mgr Konrad Lampart (KUL, Lublin)
Ojciec Jacek Woroniecki wobec idei konserwatywnej
- mgr Tomasz Mitraszewski (KUL, Lublin)
Niemy Krzyk: zjawisko przemocy psychicznej w hermetycznej społeczności lokalnej
- mgr Ewelina Nyske (PWSZ, Piła)
Problem ontycznych podstaw płciowości
- mgr Justyna Horbowska (KUL, Lublin)

dyskusja i przerwa kawowa

Granice i bariery w komunikowaniu się więźniów obozu Auschwitz-Birkenau
- mgr Agata Paszek (UPJP II, Kraków)
Fenomenologiczna koncepcja ciała i cielesności. Stanowisko  Maurice'a Merleau-Ponty'ego
- mgr Janusz Romanowicz (UwB, Białystok)
Człowiek wobec zwierząt. O moralności względem nie-ludzkich istot w ujęciu Toma Regana i Andrew Linzey’a
- mgr Barbara Sitko (UPJP II, Kraków)
The transhuman: new perspectives of encounter between freedom and automatisms
- mgr Fabio Squeo (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" UNIBA, Trani, Włochy)
K. Kłósaka koncepcja wewnętrznego pluralizmu filozofii i jej związku z naukami szczegółowymi
- mgr Mikołaj Turyk (KUL, Lublin)
Dylematy wokół resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- mgr Katarzyna Szoch-Jędrys (AI, Kraków)
Światopogląd i ideologia
- mgr Piotr Nowak (KUL, Lublin)

dyskusja

11.30 - Rozdanie świadectw uczestnictwa
12.00 - Zakończenie Seminarium

 

                >> PROGRAM jeszcze w przygotowaniu - uwagi mile widziane<<


Kontakt: 509740777 - (Bogdan Jamiński)

Koszt uczestnictwa w Seminarium 600zł (wyżywienie i noclegi, sześć dni)
Koszt pobytu na krótszy okres - 120zł za dobę

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wpłaty proszę dokonywać na:

  
Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio
   im. Jana Pawła II Wielkiego
   ul. Jana Pawła II 35
   33-340 Stary Sącz

nr konta: 82 8816 0001 2001 0010 0133 0003
Proszę podać w tytule przelewu (600zł) jako "Opłata konferencyjna - Imię i Nazwisko"

Informacje na temat rezerwacji miejsca w hotelu i telefon +48-184461439 lub adresem:
http://centrumopoka.pl/pages/kontakt

Zgłoszenia komunikatów i referatów można dokonywać do 30 czerwca 2019r
oraz przesyłać na adres mailowy seminarium@stary.sacz.pl

 

Autor: cms05214b