Zagadnienie wolności w różnych dziedzinach ludzkiego życia

2018r - IX Międzynarodowe Interdyscyplinarne
Seminarium Naukowe
Idee - Człowiek - Filozofia

30.07.2018, Kategoria: Seminarium


Słuchacze mogą uczestniczyć bezpłatnie

Pobierz program tutaj >> PROGRAM IX SN

Organizatorzy:

- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)
- Katedra Mikrostruktur Społecznych ZWPNF KUL (Stalowa Wola)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Association des amis de la Philosophie Classique
- Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JPII Wielkiego (Stary Sącz)
-
Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Małopolska
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
- Fundacja “Pomyśl o Przyszłości”

Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II
ul. Papieska 10 w Starym Sączu.


Tematy dni
30-07 - poniedziałek
- Wolność a nauka (prawda)
31-07 - wtorek - Wolność a życie społeczne (polityka)
1-08 - środa - Wolność a gospodarka (ekonomia)
2-08 - czwartek - Wolność a kultura (sztuka)
3-08 - piątek - Wolność a religia (świętość)
4-08 - sobota - całodzienny wyjazd

IX Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee – Człowiek – Filozofia


Zagadnienie wolności w różnych dziedzinach ludzkiego życia
 
Program Seminarium - 2018

 

Poniedziałek – 30 lipca 2018

13.00 - Obiad
14.00 - Recepcja (Centrum OPOKA)
15.00 - Otwarcie Seminarium – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
         - Słowo Gospodarzy Miejsca (ks. mgr Mariusz Żaba, dyr. OPOKA; burmistrz Jacek Lelek)

Wolność a nauka (prawda)
prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
                      prof. Ryszard Maciołek - (WSG, Bydgoszcz)

Referaty:

          Filozofia o wolności (The Philosophy about Freedom)
          - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
         
Wolność a prawda   
          - prof. Krzysztof Wroczyński (KUL, Lublin; Warszawa)
          Gefälschte Naturwissenschaften – Physik hatte 100 Jahre verloren
          (Zafałszowane nauki ścisłe- Fizyka utraciła 100 lat)

          - dr Marek Stefaniak (Universität zu Köln, Toronto)

                   Dyskusja i przerwa kawowa

          Wolność mediów - ideał czy iluzja?
          - ks. prof. Michał Drożdż (UP JP II, Kraków)
         
O czasopismach drapieżnych i etyce w publikowaniu prac naukowych
          - dr Leszek Borkowski (UM, Lublin)
         
La sagesse au fond de la liberté (Madrość u podstaw wolności)
          - prof. Yves Floucat (Inst. Cath., Toulouse)

         Dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - Popularyzacja nauki w BON-TV
          
- dr inż. Andrzej Szumowski (prezes BON-TV, Kraków)
20.30 - Gaude Mater Poloniae - poezja patriotyczna w 100-lecie Niepodległości
         - mgr Zbigniew Szczębara (IPC, Paryż)

Wtorek – 31 sierpnia 2018

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie

9.00 - Wolność a życie społeczne (polityka)
         prowadzenie - prof. Paweł Skrzydlewski - (PWSZ, Chełm; Ignatianum, Kraków)

Referaty:

          Kategoria suwerenności w myśli współczesnej
          - prof. Ryszard Maciołek (WSG, Bydgoszcz)
          Prawa czlowieka a wartości wspolnoty w kontekscie obecnego kryzysu Unii Europejskiej
          - prof. Andrzej Bryk (UJ, Kraków)
          100 lat polityki społecznej w Polsce i w Małopolsce
          - mgr Marta Mordarska (dyr. Oddz. Małop. PFRON, Kraków)
          Współczesne bioprawo i bioetyka prawnicza a wolność człowieka
         
- prof. Marek Czachorowski (KPSW Bydgoszcz; UKSW Warszawa)

                  Dyskusja i przerwa kawowa

          Zmagania o kształt wolnej Polski. Rozważania na kanwie 100-lecia odzyskania niepodległości
          - prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
          Suwerenność narodu a absolutyzacja niezawisłości sędziowskiej
          - prof. Przemysław Czarnek (KUL, Lublin; woj. lubelski)
         
Wolność osoby a dziedzina prawa stanowiongo
          - prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm; Ignatianum, Kraków)

               Dyskusja

          Sztuka iluzji - Szymon Warcholak (SP, Stary Sącz)

12.30 - Obiad

14.00 - Wycieczka do zamku w Nidzicy (Jezioro Czorsztyńskie - statek)


19.00 - Kolacja

20.00 - Film. Projekcja filmu dokumentalnego o rewolucji protestanckiej
           - Krzysztof Stanios (Instytut Ks. Piotra Skargi, Kraków)

 Środa – 01 sierpnia 2018

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie
9.00 - Wycieczki - Tropie, Wytrzyszczka, Jamne
                            lub Muszyna (ogrody sensoryczne)
14:00 - Obiad

15.00 - 
Wolność a gospodarka (ekonomia)
            - prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)

Referaty:

           Wolność gospodarcza a polityka gospodarcza państwa
           - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)
           100 lat polskiej gospodarki
           - mgr inż. Jacek Silski (Wlkp.Zw.Pracodawców, Poznań)
          
Euro i syndrom drugotrwałej utraty konkurencyjności międzynarodowej
           - mgr Stefan Kawalec (b. min. finans. RP, Warszawa)

                     Dyskusja i przerwa kawowa

 Prawne aspekty odznaczania osób szczególnie zasłużonych dla Rzeczypospolitej
 
- dr Robert Tabaszewski (KUL, Lublin)
 Wolność menedżera w zglobalizowanym świecie
 - dr Stanisław Ciupka (WSEH, Bielsko-Biała)
Stosunki polsko-irańskie. Polityka, handel, kultura.  
- mgr Jakub Gajda (UŁ, Łódź)

            Dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - Wolność gospodarcza w praktyce - dyskusja panelowa "Pomyśl o Przyszłości"
prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)
i Janusz Komurkiewicz (członek zarządu FAKRO)
oraz Bożena Damasiewicz (prezes fundacji "Pomyśl o Przyszłości", Nowy Sącz)


Uczestnicy: J. Michałowski, S. Kawalec, J. Silski, J. Komurkiewicz
 

Czwartek – 02 sierpnia 2018

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie

9.00 - Wolność a kultura (sztuka)
         prowadzenie - prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)

Referaty:

          La paix et la liberté (pokój i wolność)
        
  - ks bp Marc Stenger (ordyn. diec. Troyes; president de Pax Christi we Francji)
          Jan Paweł II architekt wolności
          - mgr Cezary Ritter (SN "Personalizm", Lublin)
         
Rola religii w kulturze. Stanowisko Zofii J. Zdybickiej.
          - ks. mgr Artur Wójtowicz (KUL, Lublin, Australia)
          Wolność woli a wolność działania w ujęciu Roberta Spaemanna
          - prof. Józef Kożuchowski (UG, Gdańsk)

                  Dyskusja i przerwa kawowa

          Rola wolności w życiu narodu
          - mgr Zbigniew Szczębara (IPC, Paryż)
          Wolność i prawda w kulturze na przykładzie działalności i twórczości Oskara Gottlieba Blarra
          - prof. Krzysztof Gładkowski (UWM, Olsztyn)
          Wartości realizowane w Zespole Pieśni i Tańca "Racławice".
          - dr Ewa Sęk (KUL JP II WZPiNoS, Stalowa Wola)
          J.L.Marion: pensée sur la liberté( J.L.Mariona myślenie o wolności)
          - ks. mgr Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)
         
Czy wolno być barbarzyńcą w XXI wieku? Kilka uwag na temat wolności w sferze wartości.
          - prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)

        Dyskusja

12:30 - Obiad

14.00 - Wycieczki - Spływ Doliną Popradu
                             lub Szczawnica, Krościenko (Pieniński Potok)


17:30 - Ekologia życia - dyskusja panelowa
         - prowadzenie o. mgr Mariusz Bigiel SJ (CDŚ, Warszawa)   
       
19.00 - Kolacja

          20:00 - Polska niepodległość 1918 - 2018.
                     KUL - wyspa wolności. Wspomnienia
                    
prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

          21:00 - Wiersze (Z. Szczębara) i pieśni patriotyczne przy ognisku.

Piątek – 03 sierpnia 2018

7.00 - Msza św.
8.30 - Śniadanie

9.00 - Wolność a religia (świętość)
        
prowadzenie - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

Referaty:

          The Natural Knowledge about God (Naturalne poznanie Boga)
          - prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
          Otwartość w jej współczesnych kontekstach, które dają nie tylko do myślenia
          - dr Stanisław Majdański (KUL, Lublin)
          Wolność w Kościele a prymat papieża
         mgr Arkadiusz Robaczewski (CKT, Lublin)

                  Dyskusja i przerwa kawowa

          Świętość fundamentalną zasadą chrześcijaństwa dotyczącą człowieka i jego przeznaczenia
        
  - ks. dr Jan Bartoszek (UNS JP II, Tarnów)
          Miejsce św. Świerada w chrystianizacji Małopolski
         
- ks Stanisław Pietrzak (WSD WIT, Tarnów)
          Święta Kinga i Jej klasztor w Starym Sączu
          - Danuta Sułkowska (pisarka, Stary Sącz)
         
Życie i świętość ojca Stanisława Papczyńskiego
          - ks. mgr Józef Wałaszek (WSD, Tarnów)

        Dyskusja

12.30 - Obiad

          13.00 - Wycieczka - Litmanowa na Słowacji

          16:00 - komunikaty doktorantów

          La conception de la liberte dans la pensee de J. Ratzinger
          (Pojęcie wolności w myśli J. Ratzingera)

          - mgr Krystyna Rojek (IPC, Paryż)
          Czas i wolność. Wybrane koncepcje światopoglądowe
          -
mgr Bruno Sadok (KUL, Lublin)
          Kwestia poznania Boga w ujęciu Kazimierza Kłósaka
         
- mgr Mikołaj Turyk (KUL, Lublin)
          Bóg źródłem szczęścia człowieka w ujęciu wybranych myślicieli
         
- mgr Agata Pawłowska (KUL, Lublin)
          Mechanizmy recepcji idei naukowych w kulturze popularnej a licentia poetica
         
- mgr Beata Fijołek-Soska (UMCS Lublin)   

                  Dyskusja
           

          Człowiek w koncepcji przywództwa zrównoważonego.
         
- mgr Aleksander Łukasz Sapiński (WSEH, Bielsko-Biała)
          Zasada prawdy materialnej a prawo do kłamstwa na kanwie Kodeksu postępowania karnego
          i Kodeksu postępowania cywilnego.

          - mgr Dariusz Daczkowski (Kanc.Prawna, Biała Podlaska)     
          Wolność sumienia i wyznania w świetle konwencji
          o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

          - mgr Grażyna Grochowska (KUL, Lublin)
          Granice wolności człowieka w przestrzeni miejskiej
          - mgr Agnieszka Kaźmierczak (UMCS, Lublin)
          Wychowanie do wolności w świetle poradników dla rodziców z lat 1918-1939
         
- mgr Agnieszka Małek (UMCS, Lublin)
          
                   Dyskusja

          18:00 - Wręczanie certyfikatów
          19.00 - Kolacja

          20.00 Jan Paweł II a świętość
                   - Abp dr Edward Nowak (Emer. Sekr. Kongr. do Spraw Świętych, Rzym)
 

Sobota – 04 sierpnia 2018

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie

9.00   Całodzienny wyjazd - SŁOWACKI RAJ - I grupa (trudniejsza trasa)
                                         Wąwóz HOMOLE II grupa (łatwiejsza trasa)

Zakończenie indywidualnie. 

---------------------------------------------------------------------
Kontakt: 509740777 - (Bogdan Jamiński)

Koszt wyżywienia i noclegu to 100zł za dzień
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wpłaty proszę dokonywać na:

  
Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio
   im. Jana Pawła II Wielkiego
   ul. Jana Pawła II 35
   33-340 Stary Sącz
   NIP: 7343553133

nr konta: 82 8816 0001 2001 0010 0133 0003
Proszę podać w tytule przelewu (500zł) jako "Opłata konferencyjna - Imię i Nazwisko"

Informacje na temat rezerwacji i pod telefonem +48-184461439 lub adresem:
http://centrumopoka.pl/pages/kontakt

Autor: cms05214b