2010r - I Międzynarodowe Interdyscyplinarne
Seminarium Naukowe
Idee – Człowiek – Filozofia

05.08.2010, Kategoria: Seminarium


Centrum Pielgrzymowania Jana Pawła II
5-8 sierpnia 2010r., Stary Sącz

Organizatorzy:

Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin)
Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
Instytut Kulturoznawstwa i Dziedzictwa Regionalnego WSG (Bydgoszcz)
Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)

 

Program Seminarium 2010r

Czwartek - 5 sierpnia 2010r

9.00 – Rejestracja uczestników
12.30 – Obiad
14.00 – Zwiedzanie Starego Sącza (klasztor...)
16.00 – Nauka i Filozofia – forum dyskusyjne

Prowadzący: prof. W. Dłubacz
Referaty: W. Dłubacz, O istocie, rodzajach i granicach wiedzy naukowej

19.00 – Kolacja

Piątek - 6 sierpnia 2010r

7.00 – Msza św.
8.00 – Śniadanie
8.30 – Wycieczka w góry – Piwniczna, Kosarzyska...
15.00 – Obiad
16.00 – Moralność i Etyka. Myśl Karola Wojtyły – Jana Pawła II – forum dyskusyjne

Prowadzący – dr K. Krajewski

Referaty: K. Krajewski, Filozofia (etyka) Karola Wojtyły

C. Ritter, Myśl społeczna Jana Pawła II
W. Dłubacz, Klasyczna koncepcja etyki
P. Gondek, Rozumienie kultury w badaniach antropologicznych
M. Czachorowski,

19.00 – Kolacja

Sobota - 7 sierpnia 2010r

7.00 – Msza św.
8.00 – Śniadanie
9.00 – Kultura współczesna w perspektywie różnych nauk – forum dyskusyjne

Prowadzący: dr M. Chamot
Referaty: W. Dłubacz, Klasyczna koncepcja kultury
R. Maciołek, Niewspółmierność kultur i cywilizacji
M. Chamot, Kultura współczesna z perspektywy historyka
J. Mróz, Socjologiczna koncepcja kultury
ks. W. Gronowicz, Kultura liturgii
W. Daszkiewicz, Magia w kulturze

12.30 – Obiad
14.00 – Wycieczka w góry – Rytro, Dolina Roztoki...
19.00 – Kolacja
20.00 – Ognisko

Niedziela - 8 sierpnia 2010r

7.00 – Msza św.
8.00 – Śniadanie
9.00 – Wycieczka w góry – Pieniny, Wąwóz Homole (alternatywnie Krynica)
14.00 – Obiad
15.00 – Zakończenie Seminarium i wręczenie certyfikatów uczestnictw

Uwaga!

Uczestnicy wygłaszający referaty i komunikaty proszeni są o przesłanie ich tytułów organizatorom.
Referaty prosimy kierować na adres seminarium@stary.sacz.pl

Zakwaterowanie:
hotel, kwatery, namioty

Uczestnictwo z pełnym zakwaterowaniem i wyżywieniem w Ośrodku - 280 zł (3 dni)
Uczestnictwo tylko z wyżywieniem - 160 zł
Opłata konferencyjna (dla pozostałych uczestników) - 20 zł

Informacja - 509740777 Bogdan Jamiński

Konto bankowe:

Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II
pl. Św Kingi
33-340 Stary Sącz
tytulem - Seminarium
Konto: PKO BP Nowy Sącz

89 1020 3453 0000 8302 0143 3168

Autor: fidesetratio