Człowiek w nauce, kulturze i życiu społecznym

2016r - VII Międzynarodowe Interdyscyplinarne
Seminarium Naukowe
Idee - Człowiek - Filozofia
ORGANIZATORZY:

- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Katedra Makrostruktur Społecznych KUL (Stalowa Wola)
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Nowego Sącza
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
 

VII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee – Człowiek – Filozofia


Człowiek w nauce, kulturze i życiu społecznym
 
Program Seminarium - 2016

Sobota - 23 lipca 2016 (rezerwacje indywidualne jeśli będzie to możliwe)

16:00 Msza Święta przy Ołtarzu Papieskim z młodzieżą na Światowe Dni Młodzieży
           przewidywane ok 40tys młodych ludzi.

Jest możliwość bezpośredniej osobistej rezerwacji w Centrum Opoka na nocleg 23 lipca 2016. 

Niedziela – 24 lipca 2016

19.00 - Kolacja
20.00 - Wieczór zapoznawczy. Autoprezentacja uczestników
           prowadzenie – ks. dr Marcin Kokoszka (Opoka, Stary Sącz)

Poniedziałek – 25 lipca 2016

7.00 - Msza święta
8.00 - Śniadanie
8.30 - Wycieczki w góry

12.30 - Obiad

13.00 - Zwiedzanie Starego Sącza (Klasztor Sióstr Klarysek, źródełko św. Kingi, muzeum)
           wycieczki indywidualne.

15.00 - Otwarcie Seminarium – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
         - Słowo Gospodarzy Miejsca

 Człowiek i nauka 
 prowadzenie - Prof. W. Dłubacz - (KUL, Lublin)

Referaty:

U źródeł ekspansji cywilizacji europejskiej. 
Dr W. Daszkiewicz (KUL, Lublin),

Dialog Kościoła z nauką w służbie prawdy. 
Ks. prof. M. Drożdż (UP JP2, Kraków),

O kryzysie dostojeństwa uniwersytetu.
Prof. P. Gondek (KUL, Lublin) 

Kulturotwórcza rola uniwersytetu według Jana Pawła II.
Ks. mgr G. Martyna (KUL, Lublin),

Przyszłość Strefy euro.
mgr. inż. J. Silski (WZP RG, Poznań),

Dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - OKRĄGŁY STÓŁ. Nauka – technika – przyroda. Prof. W. Dłubacz (KUL, Lublin),
Wprowadzenie. Trzy obrazy świata i człowieka: nauka, filozofia, teologia.

Wtorek – 26 lipca 2016

  7.00 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie

  9.00 - Człowiek i sztuka
           prowadzenie - Prof. P. Gondek (KUL, Lublin)

Referaty:

Poeta i jego miejsce na ziemi.
Mgr J. Polkowski (pisarz, Kraków)

Artysta wobec problemów współczesnego świata. 
Dr E. Gładkowska (UWM, Olsztyn)

Przemiany kultury literackiej XX wieku w świetle antropologii E. Stein.
Prof. D. Heck (UWr, Wrocław)

Dyskusja i przerwa kawowa

Wojciech Węcel – poeta wyklęty.
Prof. W. Kudyba (UKSW, Warszawa)

Feliks Nowowiejski – źródła inspiracji twórczej.
Prof. K. Gładkowski (UWM, Olsztyn)

Festiwal kultury chrześcijańskiej EUTRAPELIA.
Dr E. Sęk (KUL, Stalowa Wola)

Dyskusja

14.00 - Obiad

14:45 - Seminarium doktoranckie otwarte prow. W. Dłubacz

15.00 - Wycieczki w góry
           Piwniczna, Kosarzyska, Sucha Dolina, Bacówka, Rogacz.


19.00 - Kolacja

20.00 - HIMALAJE - "Wigilia wśród Łowców Głów" - W. Palak (UMCS, Lublin)

Środa – 27 lipca 2016

  7.00 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie
  8.30 - Wycieczki w góry
           Piwniczna, Kosarzyska, Sucha Dolina, Bacówka, Rogacz.

14.00 - Obiad


15.00 - Człowiek i kultura 
          
prowadzenie - Prof. K. Gładkowski (UWM, Olsztyn)

Referaty:

Problemy metodologiczne współczesnej pedagogiki.
Prof. M. Czachorowski (K-PSW, Bydgoszcz)

Rodzina w post-chrześcijańskiej Europie
Prof. R. Ptaszek (KUL, Lublin)

Przebaczenie i pojednanie w relacjach interpersonalnych.
Prof. M. Ryś (UKSW, Warszawa)

Dyskusja i przerwa kawowa


Bliskość i intruzywność w relacjach rodzic – dziecko niepełnosprawne.
Dr A. Gagat-Matuła (UP, Kraków)

Kultura, racjonalność i polska tradycja.
Dr S. Majdański (KUL, Lublin)

18.00 - Kolacja

19.00 - KONCERT ORGANOWY - Sylwester Rostetter (Archidiecezja veszprémska, Węgry)
           Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu

J. A. Reincken (1623-1722) – Toccata g-moll
G. Frescobaldi (1583-1643) – Msza Apostołów – Toccata (Introitus), Kyrie, Canzona przed Ewangelią
Nukiłaj z Krakowa (w, XVI) – Ave hierarchia
J. S. Bach (1685-1750) – Mały labirynt harmonii
M. Greene (1695 – 1755) – Voluntary
P. Żelechowski (w. XVII) – Fantazja Tonu Pierwszego
Węgierski kompozytor nieznany (w. XVIII) – Interludium, Planctus Illyricus
F. M. Novothny (?-1773) – Preludium G-dur
J. Haydn (1732-1809) – Muzyka zegarowa
S. Rostetter (1957- ) – Adagio (Przemienianie Chrystusa na Górze Tabor)
F. Liszt (1811-1886) – Preludium

Czwartek – 28 lipca 2016

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie

9.00 - Człowiek i życie społeczne
         prowadzenie - Prof. R. Ptaszek (KUL, Lublin)

Referaty:

Znaczenie obchodów Milenium 1966 roku w zmaganiach ideologicznych z komunizmem.
Prof. M. Ryba (KUL, Lublin)

Kłopoty z rozumieniem sprawiedliwości społecznej.
Prof. K. Wroczyński (KUL, Lublin)

Prawo stanowione i jego rola w tworzeniu ładu społecznego.
Prof. P. Skrzydlewski (AIK, Kraków)

Przyszłość praw człowieka a tzw. prawa zwierząt.
Mgr K. Pomykala (IPC, Paryż)

Dyskusja i przerwa kawowa

Ideologia Rewolucji Islamskiej a irańska rzeczywistość w 2016 roku.
Mgr J. Gajda (UŁ, Łódź)

Konfucjanizm a system ideologiczny Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
Mgr S. Szyc (UMCS, Lublin)

Zjawisko terroryzmu we Francji.
Mgr B. Dobosz (dziennikarz, Kraków)

Dyskusja

14.00 - Obiad

15.00 - Wycieczki w góry

19.00 - Kolacja

20.00 - film dokum. "Kryzys. Dokąd prowadzi nas synod?
K. Stanios (Instytut Ks. Piotra Skargi, Kraków)

Piątek – 29 lipca 2016

7.30 - Msza św.
8.30 - Śniadanie

9.00 - Varia
       
prowadzenie - Prof. P. Skrzydlewski (AIK, Kraków)

Referaty:

Zatrudnienie jako ważny element w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych
Mgr S. Żukowski (UMCS, Lublin)

Miejskie formy świętowania
Mgr A. Kaźmierczak (UG, Gdańsk)

Pielgrzymki pokutne do grobu św. Stanisława w XIX i XX wieku.
Dr J. Kurek (UWr, Wrocław)

Prawda materialna a prawda proceduralna w postępowaniu sądowym.
Mgr D. Daczkowski (Kancelaria Prawna, Biała Podlaska)

Dyskusja i przerwa kawowa

Phénoménologie sur Dieu. Position de J. L. Marion
(Fenomenologia o Bogu. Stanowisko J. L. Mariona).
Ks. mgr W. Gronowicz (IPC, Paryż)

Filozofia przyrody o istnieniu Boga. Stanowisko K. Kłósaka.
Mgr M. Turyk (KUL, Lublin)

Antropologiczne podstawy ludzkiej godności.
Mgr K. Lampart (KUL, Lublin)

Being – substance – form in philosophy of Aristotle. On the occasion of 2400 years since the birth of Stagiryte.
Prof. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

Dyskusja

Konferencji towarzyszy sesja posterowa (od 25.07 do 29.07) doktorantów :
- mgr Jan Gondek (KUL, Lublin) -
Terroryzm i media w ujęciu Jeana Baudrillarda
-
mgr Natalia Kunat (KUL, Lublin) - Dobro jako motyw działania w ujęciu Mieczysława A. Krąpca

12.30 - Obiad

13.30 - Wycieczka w góry
           Pieniny, Trzy Korony, ew. Wąwóz Homole, ew. Krynica, Góra Parkowa, Zamek Stara Lubownia

19.30 - Kolacja
20.00 - Spotkania wieczorne

Sobota – 30 lipca 2016

8.00 - Msza św. na Ołtarzu Papieskim
9.00 - Śniadanie
9.30 -
Wręczenie certyfikatów


Zakończenie.


W roku 2016 Seminarium Naukowe odbędzie się w dniach 24 - 30 lipca.

 

Będzie to rok Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

ZAPROSZENIE


- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Katedra Makrostruktur Społecznych KUL (Stalowa Wola)
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych

- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

 

Uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
(w tym wygłoszenia referatów i komunikatów) w


 VII MIĘDZYNARODOWYM INTERDYSCYPLINARNYM SEMINARIUM NAUKOWYM
IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIA


które odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2016r.

w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

Zgłoszenia można też przesyłać na adres: seminarium@stary.sacz.pl


Komitet organizacyjny:

prof. W. Dłubacz – przewodniczący
ks. dr M. Kokoszka

mgr U. Sulmirska-Charmet
B. Jamiński – sekretarz
 


Koszt Seminarium w roku 2016 to 490zł od osoby - pełne noclegi i wyżywienie w okresie od 24 - 30 lipca 2016 (6 dni)
Pojedyncze dni to koszt 100zł za dzień
Dzieci do 4 lat bezpłatnie.
Dzieci od 4 -12 lat 50% ceny

Osobista rezerwacja pokoi pod telefonem - +48.184461439
http://www.centrumopoka.pl/pages/kontakt

Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania

im. Jana Pawła II
ul. Papieska 10
33-340 Stary Sącz
Konto bankowe: 26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Informacja - 509740777 Bogdan Jamiński
seminarium@stary.sacz.pl