2015r - VI Międzynarodowe Interdyscyplinarne
Seminarium Naukowe
Idee - Człowiek - Filozofia
ORGANIZATORZY:

- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Wydział Teologiczny UMK (Toruń)
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

Kryzys w kulturze, polityce i ekonomii

 
Program Seminarium - 2015

Niedziela – 26 lipca 2015

od 15.00 - Rejestracja uczestników – Centrum OPOKA
17.00 - Msza święta
18.00 - Kolacja
19.00 - Wieczór zapoznawczy. Autoprezentacja uczestników
           Prowadzenie – ks. dr Marcin Kokoszka (Opoka, Stary Sącz)

20.00 - Spotkanie wieczorne
IKONA-droga do komunii z Bogiem
     – mgr Beata Bodzioch (ASP, Kraków)

Poniedziałek – 27 lipca 2015

7.30 - Msza święta
8.00
- Śniadanie
8.45 - Otwarcie Seminarium – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
         -- Słowo Gospodarzy Miejsca

9:00 - Globalizm a lokalizm
          
Prowadzenie
– prof. Ryszard Maciołek (WSG, Bydgoszcz)
Referaty:
Uwagi o rzetelności w życiu publicznym
    – prof. Krzysztof Wroczyński (KUL, Lublin)
Oblicza globalizacji
    – dr Wojciech Daszkiewicz (KUL, Lublin)
Wartości i zasady Katolickiej Nauki Społecznej
    – mgr Tomasz Nakielski (przewodniczący Civitas Christiana, Warszawa)


Dyskusja i przerwa kawowa

Przedsiębiorczość w perspektywie personalistycznej
    – dr Bronisław Bombała (UWM, Olsztyn)

Niemiecka Europa ?
     – mgr inż. J. Silski (Wlkp.Zw.Pracodawców, Poznań)
Globalizm a społeczności lokalne i narodowe /komunikat/
    – mgr Adam Orlik (UMCS, Lublin)
Idea Narodowych Sił Zbrojnych - fałszywe stereotypy i fakty

    – mgr Kamil Sulej (Civitas Christiana, Warszawa) /komunikat/

Dyskusja

12.30 - Obiad
13.15 - Zwiedzanie Starego Sącza (Klasztor Sióstr Klarysek, źródełko św. Kingi, muzeum)
              
wycieczki indywidualne.


17.00 - Spotkanie z doktorantami
19.00
- Kolacja
20.00 - Spotkania wieczorne

Studiowanie filozofii przez Internet na platformie Bon-TV.
Tworzenie e-Uniwersytetu im. św. Cyryla i św. Metodego

    – dr inż. Andrzej Szymowski (prezes Bon-TV)
Projekcja filmu dokumentalnego „Skarga”
     – Andrzej Krzysztof Stanios (IPS, Kraków)

Wtorek – 28 lipca 2015

  7.00 - Msza św.
  8.00 - Śniadanie
  8.30 - Wycieczki w góry
           Piwniczna, Kosarzyska, Sucha Dolina, Bacówka, Rogacz.

14.00 - Obiad


15.00 - Filozofia: filozofie i ideologie
        
Prowadzenie
– prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

Referaty:
Zagadnienie odrodzenia studiów humanistycznych (polonistycznych)
    – prof. Dorota Heck (UW, Wrocław)

Kryzys kultury w pismach czołowych intelektualistów polskiej emigracji we Włoszech
    – prof. Krzysztof Dybciak (UKSW, Warszawa)

Śmierć a życie wieczne. Koncepcja M. A. Krąpca /komunikat/
    – mgr Mikołaj Turyk (KUL, Lublin)


Dyskusja i przerwa kawowa

Sołowjow – prorok naszych czasów? /komunikat/
    – mgr Natalia Góra (UP, Kraków)
Istota ludzkiego szczęścia. Stanowisko św. Tomasza z Akwinu /komunikat/
    – mgr Maria Wójtowicz (IPC, Paryż)
Filozofia Cycerona /komunikat/
    – mgr Bartłomiej Dudek (Lublin)


Dyskusja

19.00 - Kolacja
20.00 -
Spotkania wieczorne
O ogólnych potrzebach, postawach i wartościach. Kwestie dyskusyjne
    – dr Stanisław Majdański (KUL, Lublin)


Środa – 29 lipca 2015

7.30 - Msza św.
8.30 - Śniadanie

9.00
- Kultura a multikulturalizm
        
Prowadzenie
– prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)

Referaty:
Narody w dobie multikulturalizmu
    – prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
Globalizm i lokalizm w pismach S. Vincenza
    – prof. Wojciech Kudyba (UKSW, Warszawa)
Dialog międzykulturowy
    – dr Anna Gagat-Matuła (UMCS, Rzeszów)

Twórcza niepodległość Jerzego Beresia
    – dr Jan Kurek (UWr, Wrocław)


Dyskusja i przerwa kawowa

Kultura uniwersytecka – etos pracownika naukowego /komunikat/
    – ks. mgr Grzegorz Martyna (KUL, Lublin)
Multikulturalizm a cywilizacja /komunikat/
    – mgr Konrad Lampart (UMCS, Lublin)
Barwa w ludowej sztuce sakralnej /komunikat/
    – mgr Marzena Badach (UMCS, Lublin)

Legendy Gdańska /komunikat/
    – mgr Agnieszka Kaźmierczak (UMCS, Lublin)


Dyskusja

12.30 - Obiad

13.30 - Wycieczka w góry
               Pieniny, Trzy Korony, ew. Wąwóz Homole, ew. Krynica, Góra Parkowa
, Zamek Stara Lubownia

19.30 - Kolacja

20.00 - Spotkania wieczorne
Spotkanie autorskie. Tradycja dystansu do polskości
    – Jan Polkowski (pisarz i publicysta, Kraków)

Czwartek – 30 lipca 2015

7.00 - Msza św.
8.00 - Śniadanie
8.30 - Wycieczki w góry


14.00 - Obiad
15.00
- Religia a laicyzm i fundamentalizmym
          Prowadzenie
– prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
Religia a laicyzm i fundamentalizm. Uwagi wprowadzające
    – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
Lewicowa ideologia w mediach
    – prof. Krzysztof Gładkowski (UWM, Olsztyn)


Dyskusja i przerwa kawowa

F. Nietzsche a ideologia narodowego socjalizmu /komunikat/
    – mgr Alicja Bartnicka (UMK, Toruń)
Spór o masakrę nankińską /komunikat/
    – mgr Sylwia Szyc (UMCS, Lublin)
Źródła lex inique /komunikat/
    – mgr Dariusz Daczkowski (Kancelaria Prawna, Biała Podlaska)


19.00 - Kolacja
20.00 -
Spotkania wieczorne

XXXV rocznica powstania Solidarności - Przenikanie literatury zakazanej w PRL-u
    – dr Andrzej Paluchowski (b. dyr. Bibl. Uniw. KUL, Lublin)


21.00 - Ognisko

Piątek – 31 lipca 2015

7.30 - Msza św.
8.30 - Śniadanie

9.00 - Św. Jan Paweł II Wielki.
         Odpowiedź na kryzys: personalizm i świadectwo
  
       Prowadzenie
– prof. Krzysztof Dybciak (UKSW, Warszawa)

Referaty:
Jan Paweł II o potrzebie i roli filozofii w kulturze
    – s. prof. Zofia Józefa Zdybicka (KUL, Lublin)
Rodzina jako środowisko formacji cnót społecznych
    – prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)
Kryzys współczesnej etyki a totalitaryzm
    – dr hab. Marek Czachorowski (UKSW, Warszawa)


Dyskusja i przerwa kawowa

Kultura chrześcijańska w ujęciu św. Jana Pawła II
/komunikat/
    – mgr Zbigniew Szczębara (IPC, Paryż)
Człowiek niepełnosprawny w dobie cyfryzacji
    - mgr Stanisław Żukowski (UMCS, Lublin)
Bóg jako Miłość Miłosierna. Nauczanie św. Jana Pawła II /komunikat/
    – ks. mgr Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)


Dyskusja

Wręczenie certyfikatów

12.30 - Obiad
13.30 - Wycieczka w góry - Przehyba

19.00 - Kolacja
20.00 -
Spotkania wieczorne

Wieczór autorski. Poezja i proza.
    – dr Przemysław Dakowicz (UŁ, Łódź - członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich)

Zakończenie.


ZAPROSZENIE

ORGANIZATORZY:

- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Wydział Teologiczny UMK (Toruń)
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych

- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

Uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
(w tym wygłoszenia referatów i komunikatów)
w


 VI MIĘDZYNARODOWYM INTERDYSCYPLINARNYM SEMINARIUM NAUKOWYM
IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIA

Kryzys w kulturze, polityce i ekonomii


w dniach 26-31 lipca 2015r.

w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

Program obejmuje pięć bloków tematycznych:

I Globalizm a lokalizm
II Filozofia: filozofie i ideologie
III Kultura a multikulturalizm
IV Religia a laicyzm i fundamentalizm
V Św. Jan Paweł II Wielki. Odpowiedź na kryzys: personalizm i świadectwo

Zgłoszenia można też przesyłać na adres: seminarium@stary.sacz.pl


Komitet organizacyjny:

prof. W. Dłubacz – przewodniczący
ks. dr M. Kokoszka
mgr M. Mordarska
mgr U. Sulmirska-Charmet
B. Jamiński – sekretarz
 


Koszt Seminarium w tym roku to 450zł od osoby - pełne noclegi i wyżywienie w okresie od 26 - 31 lipca 2015 (5 dni)
Pojedyncze dni to koszt 95zł za dzień
Dzieci do 4 lat bezpłatnie.
Dzieci od 4 -12 lat 50% ceny

Osobista rezerwacja pokoi pod telefonem - +48.184461439
http://www.centrumopoka.pl/pages/kontakt

Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania

im. Jana Pawła II
ul. Papieska 10
33-340 Stary Sącz
Konto bankowe: 26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Informacja - 509740777 Bogdan Jamiński
seminarium@stary.sacz.pl