2013r - IV Międzynarodowe Interdyscyplinarne
Seminarium Naukowe
Idee – Człowiek – Filozofia
ORGANIZATORZY:

Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin)
Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
Instytut Kulturoznawstwa WSG (Bydgoszcz)
Międzypowiatowe Zrzeszenie Handlu i Usług Małopolski (Stary Sącz)
Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

HONOROWY PATRONAT:

Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak
Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz - Jacek Lelek

Program Seminarium - 2013

Wtorek – 30 lipca 2013r

13.00 do 15:30 – Rejestracja uczestników
13.30 – Zwiedzanie Starego Sącza (Klasztor Sióstr Klarysek, źródełko św. Kingi,muzeum).
15.30 – Otwarcie Seminarium – prof. dr hab. W. Dłubacz (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin) 
 
15.40 – Polityka – Ekonomia – Prawo – forum dyskusyjne
             Prowadzący: dr J. Michałowski (Instytut Ekonomii KUL, Lublin)  

Referaty i komunikaty:
Przemiany ideologiczne w Europie po II wojnie światowejprof. dr hab. M. Ryba (Instytut Historii KUL, Lublin)
Globalizacja a ostatni światowy kryzys finansowy.- dr J. Michałowski (Instytut Ekonomii KUL, Lublin)

Perspektywy postpozytywizmu w filozofii prawa prof. dr hab. K. Wroczyński (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin)
Ateizm a ekonomia. Stanowisko H. Romanowskiego dr P. Skrzydlewski (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin)
Retoryka a politykadr P. Gondek (Instytut Retoryki KUL, Lublin)
Misja Kościoła we współczesnej kulturze – ks. dr Z. Krzyszowski (Instytut Leksykografii KUL, Lublin)
Uwagi na marginesie zmian w ramach Europejskiej Strefy Edukacji Wyższej – dr P. Sławiński (PWSZ, Tarnobrzeg)
Współczesne wyzwania etyki biznesu w świetle nauczania Jana Pawła II – ks. dr M. Kokoszka (Opoka, Stary Sącz)
Edukacja szkolna sześciolatków – za i przeciw – dr B. Więckiewicz (Instytut Socjologii KUL, Stalowa Wola)

Dyskusja

19.00 – Kolacja

20.00 – Pani Sądecka. Św. Kinga - życie i dzieło ks. mgr Marek Tabor (proboszcz parafii św. Elżbiety w Starym Sączu)

Środa – 31 lipca 2013r

  7.00 – Msza św.
  8.00 – Śniadanie

9.00 – Filozofia – Kultura – Religia – Sztuka – forum dyskusyjne
             Prowadzący: prof. dr hab. R. Ptaszek (Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin) 

Referaty i komunikaty:
Dlaczego człowiek nie może być szczęśliwy bez religii? – prof. dr hab. R. Ptaszek (Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin)
Sześć „zabójczych aplikacji” kultury zachodniej wg Nialla Furgesona prof. ndzw. WSG dr Marek Chamot (Instytut Kulturoznawstwa WSG, Bydgoszcz)
Obraz Boga i problematyka sacrum w tekstach muzyki młodzieżowej – dr Włodzimierz Moch (Instytut Kulturoznawstwa WSG, Bydgoszcz)
Jean Luc Mariona teologia filozoficzna – ks. mgr Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)
Dlaczego ateizm? prof. dr hab. W. Dłubacz (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin)
Muzea religijne i ich rola w kulturze dr B. Skrzydlewska (Instytut Historii Sztuki KUL, Lublin)
Zawirowania kultury zachodniej - dr W. Daszkiewicz (Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin)
Wielokulturowy model edukacji liberalnej jako wzorzec kształcenia dla rozwoju człowieka - prof dr inż. Ryszard Maciołek  (Kolegium Badań Stosowanych, prorektor WSG, Bydgoszcz)

Dyskusja

13.00 – Obiad

Wycieczka w góry – Rytro, Dolina Roztoki – ew. Tropie, zwiedzanie N. Sącza

20.00 – Wieczór poezji patriotycznej i religijnej spotkanie z poetą Z. Szczębarą
 

Czwartek – 1 sierpnia 2013r

  7.00 – Śniadanie
  7.30 – Wycieczka w góry – Piwniczna, Kosarzyska, Sucha Dolina, Bacówka, Rogacz.
14.30 – Obiad

15.30 Antropologia – Etyka – Katolicka Nauka Społeczna forum dyskusyjne
             Prowadzący – prof. dr hab. W. Dłubacz (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin)

Referaty i komunikaty:

Więzi społeczne jako antidotum na dezintegrację życia społecznego ks. bp dr E. Frankowski (sufragan diecezji sandomierskiej)
Antropologiczne podstawy płciowości człowieka dr K. Krajewski (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin)
Filozoficzne założenia ideologii gender – dr M. Czachorowski (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin)
Jan Paweł II a współczesny kryzys polityczno-ekonomiczny – mgr T. Nakielski (Civitas Christiana, Warszawa)
Filozofia i teologia o rodzinie – prof. dr hab. W. Dłubacz (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin)
Jan Paweł II obrońcą ludzkiej tożsamości – mgr Z. Szczębara (IPC, Paryż)

Dyskusja19.00 – Msza św. przy Ołtarzu Papieskim - przewodniczy ks. bp. E. Frankowski

20:00 - Kolacja

20.30 – Recital gitarowy – piosenki Kaczmarskiego i Gintrowskiego w wykonaniu dr W. Daszkiewicza


Piątek – 2 sierpnia 2013r 

  7.00 – Msza św.
  8.00 – Śniadanie

  9.00 Całodzienny wyjazd w góry
19.00 – Kolacja
20.00 – Zagrożenia duchowe ukryte we współczesnej kulturze – red. R. Tekieli (Gazeta Polska Codziennie, Warszawa)

Dyskusja

Sobota – 3 sierpnia 2013r 

  7.30Msza św.
  8.30 – Śniadanie
 
9.00 – Rodzina – Edukacja – Wychowanie – Varia – forum dyskusyjne
Prowadzenie: prof. ndzw. WSG dr Marek Chamot (Instytut Kulturoznawstwa WSG, Bydgoszcz)

Komunikaty:
Historia powstania Polskiej Misji Katolickiej we Francjiks. dr Wacław Szubert (PMK, dyrektor SFES,  Paryż)
Marketing w XX i XXI wieku. Innowacje i wyzwania – mgr K. Kuźmińska (Instytut Germanistyki UMCS, Lublin)
Obraz końca świata w filozofii – mgr A. Orlik (Instytut Filozofii UMCS, Lublin)
Dziecko w świecie zbrodni – mgr A. Ciechanowska (Instytut Kulturoznawstwa WSG, Bydgoszcz)
Rodzina a wiara mgr A. Kaźmierczak (Instytut Filozofii UMCS, Lublin)
M. A. Krąpca koncepcja nieśmiertelności człowieka mgr M. Turyk (Civitas Christiana, Lublin)
Aktualne ustawodawstwo francuskie zagrożeniem naturalnych praw człowieka – mgr K. Pomykała (IPC, prezes AAPC,  Paryż)
Rola rodziny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego - lic. Natalia Kunat (KUL, Lublin)
Aktualność myśli Ojców Kościoła - dr Stanisław Ciupka (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała) 
Wpływ konfucjanizmu na kształt północno-koreańskiej polityki -
mgr S. Szyc (UMCS, Lublin)
Uniwersytet na straży integralnej wizji człowieka - ks. mgr G. Martyna (KUL, Lublin)
Rodzina w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego - lic. Konrad Lampart (KUL, Lublin)
Dyskusja

12.00 – Obiad

13.00 – Wycieczka w góry – Pieniny, Trzy Korony, ew. Wąwóz Homole, ew. Krynica, Góra Parkowa

19.30 Kolacja
20.00 Zakończenie Seminarium i wręczenie certyfikatów uczestnictwa – prof. dr hab. W. Dłubacz (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin)

21.00 – Ognisko

Niedziela – 4 sierpnia 2012r 

   8.00 - Śniadanie
  
9:30 - Eucharystia – prowadzenie: zespół muzyczny grupy JP2W.
 11:00 - Refleksje pokonferencyjne.
 13:00 - Obiad


Koszt seminarium w tym roku (2013) wyniesie 425 zł (85zł za dzień) od osoby (w tym roku 5 dni)

Informacja - 509740777 Bogdan Jamiński

seminarium@stary.sacz.pl

Seminarium rozpoczyna się o godz 16:00 we wtorek 30 lipca 2013 i kończy 4 sierpnia (niedziela) obiadem.

Dane organizatora:
Międzypowiatowe Zrzeszenie Handlu i Usług Małopolski
ul. Jana Pawła II 35
33-340 Stary Sącz

konto bankowe:
Łącki Bank Spółdzielczy
nr: 31 8805 0009 0042 7357 2000 0010