ZAPROSZENIE

- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)

- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Wydział Teologiczny UMK (Toruń)
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

Uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
(w tym wygłoszenia referatów i komunikatów) w

 VII MIĘDZYNARODOWYM INTERDYSCYPLINARNYM SEMINARIUM NAUKOWYM
IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIAktóre odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2016r.

w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

          Zobacz -> PROGRAM SEMINARIUM 2016r


Zgłoszenia można też przesyłać na adres: seminarium@stary.sacz.pl


Komitet organizacyjny:

prof. W. Dłubacz – przewodniczący
ks. dr M. Kokoszka
mgr M. Mordarska
mgr U. Sulmirska-Charmet
B. Jamiński – sekretarz


Koszt Seminarium w roku 2016 to 490zł od osoby - pełne noclegi i wyżywienie w okresie od 24 - 30 lipca 2016 (6 dni)
Pojedyncze dni to koszt 100zł za dzień
Dzieci do 4 lat bezpłatnie.
Dzieci od 4 -12 lat 50% ceny

Osobista rezerwacja pokoi pod telefonem - +48.184461439
http://www.centrumopoka.pl/pages/kontakt

Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania

im. Jana Pawła II
ul. Papieska 10
33-340 Stary Sącz
Konto bankowe: 26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Informacja - 509740777 Bogdan Jamiński
seminarium@stary.sacz.pl

 LINK do zgłoszenia >>