ZAPROSZENIE

- Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)

- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Wydział Teologiczny UMK (Toruń)
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

Uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
(w tym wygłoszenia referatów i komunikatów) w

 VI MIĘDZYNARODOWYM INTERDYSCYPLINARNYM SEMINARIUM NAUKOWYM
IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIA

Kryzys w kulturze, polityce i ekonomii


w dniach 26-31 lipca 2015r.

w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

Program obejmuje pięć bloków tematycznych:

I Globalizm a lokalizm
II Filozofia: filozofie i ideologie
III Kultura a multikulturalizm
IV Religia a laicyzm i fundamentalizm
V Św. Jan Paweł II Wielki. Odpowiedź na kryzys: personalizm i świadectwo

          Zobacz -> PROGRAM SEMINARIUM 2015r


Zgłoszenia można też przesyłać na adres: seminarium@stary.sacz.pl


Komitet organizacyjny:

prof. W. Dłubacz – przewodniczący
ks. dr M. Kokoszka
mgr M. Mordarska
mgr U. Sulmirska-Charmet
B. Jamiński – sekretarz


Koszt Seminarium w tym roku to 450zł od osoby - pełne noclegi i wyżywienie w okresie od 26 - 31 lipca 2015 (5 dni)
Pojedyncze dni to koszt 95zł za dzień
Dzieci do 4 lat bezpłatnie.
Dzieci od 4 -12 lat 50% ceny

Osobista rezerwacja pokoi pod telefonem - +48.184461439
http://www.centrumopoka.pl/pages/kontakt

Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania

im. Jana Pawła II
ul. Papieska 10
33-340 Stary Sącz
Konto bankowe: 26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Informacja - 509740777 Bogdan Jamiński
seminarium@stary.sacz.pl